3 Days to Progress

inProgress pedagogiska modell och självledarskapsprogram bygger på våra grundprinciper, de fyra M:en, som enligt vår filosofi utgör fundamentet till ett sunt och hållbart självledarskap.

1. Miljö – Att du får vistas utomhus i rofylld och vacker natur som stimulerar dina sinnen.

2. Mat – Att du äter god och nyttig mat som stärker kroppen.

3. Motion – Att du får röra på dig och för att öka syresättning och blodcirkulationen.

4. Människor – Att du omger dig med inspirerande människor som sprider ”god energi”, får dig att utvecklas, utmana dig själv och må bra.

Vårt tredagarsprogram är uppbyggt i tre moduler, där vi progressivt arbetar med dina förmågor att leda dig själv och andra.

Modul 1: You inprogress

I modul 1 arbetar du med dig själv utifrån begreppen självmedvetenhet och självledarskap. Du får tillfälle att identifiera dina styrkor, utvecklingsområden, hinder och mål, och du får konkreta verktyg för att lägga upp din individuella utvecklingsplan. Du får öva på att sätta ord på dina värderingar, att urskilja dina känslo- och tankemässiga reaktioner och att hitta strategier för att leda dig själv mot dina långsiktiga mål. Du får också möjlighet att arbeta med din fysiska hälsa, och identifiera vad du behöver för att ge dig själv en stabil grund att stå på.

Under modul 1 arbetar vi bland annat med följande teman:
 • Mitt personliga ledarskap
 • Hållbart självledarskap/ stress återhämtning- gränssättning.
 • Självkänsla- självförtroende inom olika livsområden
 • Attityd – Mod – Fokuserad utveckling
 • Bygg en stabil grund på de fyra hälsopelarna

Modul 2: Lead for tomorrow

I modul 2 vidgar vi begreppet ledarskap till andra utanför dig själv. Du sätter dig själv i ett sammanhang, och får reflektera över hur du förhåller dig till din omvärld och över hur din omvärld förhåller sig till dig. Du lär dig identifiera och relatera till normer, kulturella uttryck och gruppdynamiska processer. Du får strategiska verktyg som hjälper dig att utveckla din emotionella kompetens samt hur du arbetar med förändringsledning och kulturförändringar.

Under modul 2 arbetar vi bland annat med följande teman:
 • Gruppdynamik : Förändring kommunikation
 • Normer kultur, kontextuella värderingar
 • EQ: social medvetenhet och relationshantering
 • Min ledarvision och utveckling

Modul 3: Walk your vision

I modul 3 arbetar du praktiskt med din personliga utvecklingsplan och fokuserar på konkret förändring, övning och färdighetsträning. Du bryter ner din ledarvision till konkreta förändringsmål, identifierar de kommande stegen i din utveckling och får verktyg för att kunna genomföra dessa. Vi ger dig strategier och färdigheter för att kunna ta dig vidare i din förändring, och arbetar under modulen med kommunikationsövningar, rollspel, feedbackövningar och presentationsteknik. Du lär dig dessutom hur du ska kunna sälja in din vision och få andra med på tåget.

Under modul 3 arbetar vi bland annat med följande teman:
 • Att hålla uppe motivationen- och att motivera andra
 • Mentala tekniker (Uthållighet fokus)
 • presentationsstruktur , timing och kroppsspråk
 • Kommunikation, feedback och att övervinna sina rädslor