Självledarskap,  You in progress

Varför ska vi prata självledarskap?

inProgress definition av självledarskap är att ha förmågan att leda dig själv genom förståelse av dina egna känslor, behov, mål, värderingar och den vision du har för dig själv och din framtid.

Förmågan att leda dig själv är det första steget mot att utveckla ett hållbart ledarskap i förhållande till din omgivning och potentiella medarbetare.

Det är viktigt att skapa en stabil grund kring dina egna värderingar, vad som är viktigt för dig, vad som påverkar dina beslut och din attityd. Om du bygger en god självinsikt har du goda förutsättningar att leda dig själv.

Frågor som berör självledarskap:

  • Vilka är de största utmaningarna i mitt självledarskap?
  • När leder jag mig själv på ett sätt som fungerar?
  • Vilka hinder står mellan mig och mina mål?

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.