• Självledarskap

    Det krävs självdistans för att få syn på sig själv!

    En nyfiken livsresenärs tankar kring självledarskap inProgress inleder nu en inspirationsserie där vi resonerar kring frågorna vad är självledarskap, när, hur och varför leder vi oss själva? Vår ambition och förhoppning är att väcka nyfikenhet och intresse kring självledarskap och vårt ”tänk”. Eftersom texterna är individuellt formulerade kommer begreppet självledarskap också speglas genom respektive inProgress:ares personliga yrkeserfarenheter och intressen. Eftersom…